• ·
  • ·
  • ·
29 2020 14:25:04
:
·
·
·
·


?
.

?
.
v1.0
AVANTECH Aerodynamic 650 (26")

291.7

SMS-
v1.0
. . , . , .
[01]
()
RAVENOL Arctic Green Grease AGG2 0.4 (24) +++++ 501 573
RAVENOL Arctic Tripoid Grease ATG2 0.4 (24)
RAVENOL Hot Red Grease HRG3 0.4 (24) +++++ 383.4 438
RAVENOL LKW Fett Blau 0,4 (24) +++++ 281 321
RAVENOL LKW Fett Blau 1 + 698.5 798
RAVENOL LKW Fett Blau 10
RAVENOL LKW Fett Blau 25
RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit 0,4 (24) +++++ 258.9 299
RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit 10
RAVENOL MOS-2 0.4 (24) +++++ 266.8 308
RAVENOL MOS-2 1
RAVENOL MOS-2 10
RAVENOL OML- 0.4 (24) +++++ 221.6 256
RAVENOL OML- 1
RAVENOL OML- 25
RAVENOL Super EP-Langzeitfett 0,4 (24) +++++ 247 285
RAVENOL Walzlagerfett LI-86 0,4 (24) +++++ 242.4 277
RAVENOL KFZ-FliessfettZSA 10 + 6273.1 7169
RAVENOL KFZ-FliessfettZSA 25 + 14799.6 16914
RAVENOL KFZ-FliessfettZSA 5 + 3313.8 3787
,
: 2016-11-09 16:58:49
v1.0
[01]
v1.0
(-) 520 (12)

v1.0
: 0,23 10,293,270