• ·
  • ·
  • ·
29 2020 18:41:08
:
·
·
·
·


?
.

?
.
v1.0
KING TONY/MASTAK
SMS-
v1.0
. . , . , .
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06] . OEM
[07]
[08] ()
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[15]
[16]
[17] JONNESWAY
200 ++++ 750 750
60 +++++ 200 200
200 +
60 +++
20 () +++++
+++++ 100 100
3-tg +++++
200 +++++ 1750
60 + 600
60
200
60 +
+++++ 50 50
+++++
0,5
1,5.(40) +++++ 20.6 21
1 (40) +++++ 19.2 19
5 (25) +++++ 30 30
,
: 2016-11-09 16:58:49

v1.0
+++RAVENOL +++
v1.0
O-116 MADFIL / O-115 / OE-116J JS / O-116J JS / EO-1102 SA / 0415231030

308.8

v1.0
CASTROL Magnatec 3/4 5W30 4

: 0,23 10,293,714